Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2007-[review-67957,
	title    = {[Review of] Heikki E.S. Mattila, "Comparative Legal Linguistics"},
	journal   = {LSP & Professional Communication},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2007},
	volume    = {7},
	number    = {2},
	pages    = {104--112},
}

@inProceedings{landqvist-2007-"dragsnork"-199471,
	title    = {"Dragsnork", "tarmgnidare" och "plåga skinn": fackslangtermer bland svenska musiker},
	booktitle  = {XXVII VAKKI-Symposium Vasa universitet 2007. Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2007},
}

@inProceedings{landqvist-2007-"dragsnork"-55020,
	title    = {"Dragsnork", "tarmgnidare" och "plåga skinn": fackslangtermer bland svenska musiker},
	booktitle  = {Lehtinen, Esa & Nina Niemelä (utg.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXVII, Vasa 9-10.2.2007 (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 34)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2007},
	pages    = {177--187},
}

@edited_book{ekblad-etal-2007-texter-59137,
	title    = {Texter emellan 9. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2005-2007 },
	editor    = {Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall and Söhrman, Ingmar},
	year     = {2007},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1404-1065},
}

@inProceedings{landqvist-2007-informalisering-40558,
	title    = {Informalisering, politisk korrekthet och skitsnack: om några aktuella utvecklingstendenser i svenskan},
	booktitle  = {ICC The European Language Network, 14th Annual Conference, Stockholm, 2007-03-24},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2007},
}