Skip to main content

BibTeX

@edited_book{johannesson-etal-2008-ordat-70411,
	title    = {Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34)},
	editor    = {Jóhannesson, Kristinn and Landqvist, Hans and Lundqvist, Aina and Rogström, Lena and Sköldberg, Emma and Wallgren Hemlin, Barbro},
	year     = {2008},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-974747-4-0},
}