Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2008-johan-70416,
	title    = {Johan Carl Wilhelm Thyrén och SAOB. Något om individens möjligheter att göra avtryck i det svenska ordförrådet},
	booktitle  = {Jóhannesson, K. et al. (red.), Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2008},
	pages    = {233--241},
}