Skip to main content

BibTeX

@article{ToporowskaGronostaj-Maria2008-70495,
	title    = {Betydelseindikatorer och tematiska slingor. Om jakten på rätt betydelse i framtida svenska digitala ordböcker},
	journal   = {Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren},
	author    = {Toporowska Gronostaj, Maria and Sköldberg, Emma},
	year     = {2008},
	pages    = {364--372},
}