Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2008-texter-77203,
	title    = {Tio år med Texter emellan},
	abstract   = {Artikeln ger en översikt över innehållet i de tio volymerna med publicerade examensarbeten inom facköversättarutbildningen vid Humanistiska fakulteten. Uppsatserna studeras utifrån källspråk, fackområden och översättningsvetenskapliga perspektiv.},
	booktitle  = {Texter emellan 10. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2006-2008 (Översättningsstudier vid Göteborgs universitet 12.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2008},
	pages    = {191--210},
}

@incollection{landqvist-2008-spar-64592,
	title    = {Spår i SAOB: David Ehrenstråle Nehrman och Svenska Akademiens ordbok},
	booktitle  = {Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E.S. Mattilan juhlakirja Toimittaneet Richard Foley, Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukiainen ja Birgitta Vehmas},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2008},
	pages    = {157--172},
}

@incollection{landqvist-2008-johan-70416,
	title    = {Johan Carl Wilhelm Thyrén och SAOB. Något om individens möjligheter att göra avtryck i det svenska ordförrådet},
	booktitle  = {Jóhannesson, K. et al. (red.), Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2008},
	pages    = {233--241},
}

@edited_book{ekblad-etal-2008-texter-77201,
	title    = {Texter emellan 10. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2006-2008},
	editor    = {Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall and Söhrman, Ingmar},
	year     = {2008},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1404-1065},
}

@edited_book{johannesson-etal-2008-ordat-70411,
	title    = {Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34)},
	editor    = {Jóhannesson, Kristinn and Landqvist, Hans and Lundqvist, Aina and Rogström, Lena and Sköldberg, Emma and Wallgren Hemlin, Barbro},
	year     = {2008},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-974747-4-0},
}