Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2000-forfattningssvenska-95682,
	title    = {Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {91-7346-373-6},
}