Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2000-forfattningssvenska-95682,
	title    = {Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {91-7346-373-6},
}

@article{landqvist-2000-spraklagstiftning-114038,
	title    = {Språklagstiftning i Sverige - finns det någon sådan?},
	journal   = {POPPIS. Svensklärarna i Finland rf:s medlemsbrev för läshungriga och individualister},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	pages    = {8--9},
}

@article{landqvist-2000-finlandska-114033,
	title    = {Finländska fingeravtryck i nutida författningar - finns det några sådana?},
	journal   = {Språkråd. Statsrådets svenska språknämnd informerar},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	volume    = {2000},
	number    = {2},
}

@edited_book{haglunddragic-etal-2000-texter-113821,
	title    = {Texter emellan 2. Examensarbeten vid översättarutbildningen 1998-2000},
	editor    = {Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Lundqvist, Aina and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2000},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@techreport{landqvist-2000-spraklagstiftning-113364,
	title    = {Språklagstiftning i Sverige och Finland. Ett sociolingvistiskt perspektiv},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}