Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-1996-svenskt-95684,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. En komparativ studie av några syntaktiska och lexikala drag i skuldsaneringslagstiftningen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1102-4518},
}