Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2003-"abolition"-95686,
	title    = {"Abolition", "militärmål", "rusdryck" och "kåkfarare". Studier i ett svenskt juridiskt ordförråd 1800-2000},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1650-2582},
}