Hoppa till huvudinnehåll

Dana Dannélls

Utbildning 

Filosofie doktor i Språkvetenskaplig databehandling
Filosofie magister i Datorlingvistik
Filosofie kandidat i Elektronik och datateknik

Forskningsintressen

  • Flerspråkig generering av naturligt språk
  • Lexikal semantik
  • Kunskapsrepresentation
  • Digital humaniora

Forskningsbeskrivning 

Genom åren har mitt forskningsområde fokuserats på att utveckla språkresurser, särskilt integrerade lexikonresurser för svensk språkteknologi, och göra dem tillgängliga för en bredare public inom forskningsinfrastrukturinitiativet för digital humaniora.
 

Undervisning 

  • Språkteknologiska resurser (LT2314/2304), 7.5hp kurs som ges av MLT programmet på GU, 2018--2023
  • Gästföreläsare i kursen Digitalisering av kulturarvsmaterial (LV2195), Högskolan i Borås, 2018
  • Lexikal semantik i NLP kursen (LT2003/LT2114) som ges av MLT programmet på GU, 2013--2015, 2017--2023
  • Finita automater (LT2003/LT2114) som ges av MLT programmet på GU, 2015

Projekt - avslutade

Publikationer BibTeX

2024 BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

2011 BibTeX

2010 BibTeX

2009 BibTeX

2008 BibTeX

2007 BibTeX

2006 BibTeX

Profile picture for user xdanda@gu.se

Roll

Biträdande föreståndare

Tjänst

Forskare

Akademisk titel

  • docent

Telefonnummer