Skip to main content

Blog posts

Språkbanken Text i världen

Visste du att verktygen och plattformarna från Språkbanken Text har spridit sig ut över världen?

Subscribe to Språkbanken Text's RSS feeds

Språkbanken Text now has two RSS feeds, one for the Blog and one for the News.

You can find them at the bottom of the start page or use these links: