Hoppa till huvudinnehåll

Dimitrios Kokkinakis

Jag är forskare i språkteknologi och mina forskningsintressen ligger inom områdena Text Mining ibland kallas Text Data Mining eller Text Analytics (t.ex. informationsutvinning, relations- och händelseutvinning), korpuslingvistik, lexikalisk semantik och bygga och förädla språkliga resurser.Åren innan 2016 arbetade jag främst inom kulturarvsfältet (t.ex. med litterära texter), men även inom området medicinsk och hälsoinformatik med tonvikt på medicinsk språkbehandling och medicinska terminologier.

En stor del av min nuvarande forskning består av att använda state-of-the-art språkteknologiska metoder och verktyg för att kunna utveckla medel för att identifiera tidiga och subtila tecken på kognitiv nedsättning. Jag var PI för projektet "Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt" (2016-2021), vars syfte var att utveckla språkteknologiska metoder för att utvinna, kombinera, bearbeta, analysera och tolka olika former av skrift- och talspråk samt ögonrörelsemätningar under textläsning hos personer i olika stadier av kognitiv nedsättning och friska kontrollpersoner. Därmed ville vi kunna snabbt identifiera signifikanta språkliga (t.ex. ordval, felsägningar, fraseologiska, grammatiska eller semantiska avvikelser) och extra- och paralingvistiska signaler (t.ex. pausfrekvens, variationer i talrytm, talhastighet, tonfall och röststyrka) som kan användas som komplement till tidig diagnostik samt som prognostisk eller screeningsverktyg för att t.ex. kunna skilja personer med lindriga kognitiva symtom från "normalt åldrande" eller från personer som befinner sig i början av att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimers.

Min LinkedIn-profil finns här och min Semanticscholar-profil är här.

Sedan 2016 är jag (styrelse)medlem i AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som utforskar äldres kapabilitet. Det leds av prof. Ingmar Skoog, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. AgeCap är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, s.k. UGOT challenges.

De senaste åren har jag organiserat fyra workshopar - workshoparna ingår i en serie som kallas "RaPID": RaPID1@LREC: 2016, RaPID2@LREC: 2018, RaPID3@LREC: 2020, RaPID4@LREC: 2022; och en s.k. special session (NEURAL2019@ExLing) medan för närvarande är i planeringsfasen för att organisera nya workshopar inom samma forskningsområde.

Konferenser och workshopar jag har varit i OC/PC och/eller bedömare, sedan 2015:

 1. 2022-06. Organising the RaPID-4@LREC workshop in Marseille, France, for details see: HERE.
 2. 2022: Metareviewer for the IMIA Yearbook of Medical Informatics. IMIAYB2021. PC and reviewer for: 5th HealthNLP 2022: the 5th International Workshop on Health Natural Language Processing. Minnesota, USA; the 6th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL);...
 3. 2021: Metareviewer for the IMIA Yearbook of Medical Informatics. IMIAYB2021. PC and reviewer for: the 12th International Workshop on Health Text Mining and Information Analysis. LOUHI; the 23rd Nordic  Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa); the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics; the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP); the HealthNLP2021: the fourth International Workshop on Health Natural Language Processing; the Joint Workshop on Multiword Expressions and Electronic Lexicons (MWE-LEX 2020) and the 5th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL)
 4. 2020-05: Organising the RaPID-3@LREC workshop in Marseille, France, for details see: HERE -- the workshop was cancelled due to Covid-19 -- the proceedings are available and papers were reviewed as it was planned.
 5. 2020: PC for the 1st Semantic Indexing and Information Retrieval for Health from heterogeneous content types and languages. A 42nd European Conference on Information Retrieval (ECIR) workshop. Lisbon, Portugal; 2020: PC for the 1st ResT UP! (Resources and Techniques for User and author Profiling in abusive language). LREC 2020 workshop, Marseille, France. -- workshop cancelled because of Covid-19; 2020: PC and reviewer (1 paper) for the International FrameNet Workshop 2020: Towards a Global, Multilingual FrameNet (IFNW 2020). LREC 2020 workshop, Marseille, France; 2020. PC and reviewer (4 papers) for the 28th COLING (Area of Language Resources and Evaluation) in Barcelona, Spain (virtual event); 2020: PC for the 4th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL). COLING workshop in Barcelona; PC and reviewer (4 papers) for the Joint Workshop on Multiword Expressions and Electronic Lexicons (MWE-LEX 2020). COLING workshop in Barcelona (virtual event); 2020. PC and reviewer (3 papers) for the 11th International Workshop on Health Text Mining and Information Analysis. LOUHI, an EMNLP workshop (virtual event); 2020. PC and reviewer (2 papers) for the "Language and Cognition" track at CLIC-IT 2020 (the Seventh Italian Conference on Computational Linguistics).
 6. 2019-09: Organising the NEURAL@ExLing workshop in Lisbon, Portugal, for details see: HERE.
 7. 2019: PC and reviewer (2 papers) for the Research Data and Humanities (RDHum). Oulu, Finland; 2019: PC for the 3rd Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL). Minneapolis, USA; 2019: PC and reviewer (10 abstracts) for the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER). Gothenburg, Sweden; PC and reviewer (2 papers) for the 6th Computational Linguistics and Clinical Psychology. Workshop (CLPsych). An NAACL workshop. Minneapolis, USA; 2019: PC and reviewer (2 papers) for the Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN). An ACL workshop. Florence, Italy; 2019: PC for the HealthNLP2019, the second International Workshop on Health Natural Language Processing. An 7th IEEE International Conference on Health Informatics (ICHI) workshop. Beijing, China; 2019: PC and Reviewer for the workshop NLP and pseudonymisation. A 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa) workshop. Turku, Finland; 2019: PC and reviewer (2 papers) for the 10th International Workshop on Health Text Mining and Information Analysis (Louhi). Hong Kong.
 8. 2018-5. Organising the RaPID-2@LREC workshop in Miyazaki, Japan, for details see: HERE.
 9. 2018: Reviewer (2 papers) for the International FrameNet Workshop 2018: Multilingual FrameNets and Constructicons, Miyazaki, Japan; 2018. PC for the first IEEE ICHI International Workshop on Health Natural Language Processing (HealthNLP). New York, USA; 2018: Reviewer (2 papers) for the Computational Linguistics and Clinical Psychology From Linguistic Signal to Clinical Reality; The 5th Computational Linguistics and Clinical Psychology Workshop (CLPsych). A NAACL workshop. New Orleans, USA; 2018: PC and reviewer (3 papers) for the 9th International Workshop on Health Text Mining and Information Analysis (Louhi). Brussels, Belgium; 2018: PC for the joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword Expressions and Constructions (LAW-MWE-CxG). Santa Fe, USA; 2018: PC for the COLING 2018 Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature. (LaTeCH-CLfL). Santa Fe, USA; 2018: PC and reviewer (3 papers) for the Seventh Swedish Language Technology Conference (SLTC). Stockholm.
 10. 2017: Reviewer (2 papers) for the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE) an EACL workshop. Valencia, Spain; Reviewer: Special Issue of International Journal of Lexicography on “Natural Language Processing and Automatic Knowledge Extraction for Lexicography”; 2017: Reviewer (2 papers) for the Computational Linguistics and Clinical Psychology From Linguistic Signal to Clinical Reality; The 4th Computational Linguistics and Clinical Psychology Workshop (CLPsych). An ACL workshop, Vancouver, Canada; 2017: Reviewer: Phraseology and Multiword Expressions (PMWE) book series of Language Science Press (LangSci). Extended revised papers of the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE); 2017: Reviewer (3 papers) for the 11th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Miyazaki, Japan; 2017: Reviewer (4 papers) for the Corpus-based Research in the Humanities (CRH-2), Vienna, Austria.
 11. 2016-05. Organising the RaPID-1@LREC workshop in Slovenia, for details see: HERE.
 12. 2016: Reviewer (3 papers), the 12th Workshop on Multiword Expressions, (an ACL Workshop), Berlin, Germany; Reviewer (3 papers), the 10th LaTECH (an ACL Workshop), Berlin, Germany; 2016: Reviewer (2 papers), the 7th International Workshop on Health Text Mining and Information Analysis (an EMNLP Workshop), Texas, USA; 2016: Reviewer (3 papers), the 3rd Computational Linguistics and Clinical Psychology Workshop (CLPsych) (an NAACL workshop) San Diego, USA; 2016: Reviewer (a paper) for the Bulletin of Scientific Terminology and Neologisms, special issue on MWEs in Greek and other languages: from theory to implementation.
 13. 2015: Reviewer (4 papers), the 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Portorož, Slovenia; Reviewer (2 papers), the 11th Workshop on Multiword Expressions, Denver, Colorado, USA; Reviewer (2 papers), the 9th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Beijing, China; Reviewer (1 paper), semantic resources and semantic annotation for Natural Language Processing and the Digital Humanities (a NODALIDA Workshop). Vilnius, Lithuania.

 

Projekt - avslutade

Publikationer BibTeX

2024 BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

2011 BibTeX

2010 BibTeX

2009 BibTeX

2008 BibTeX

2007 BibTeX

2006 BibTeX

2005 BibTeX

2004 BibTeX

2001 BibTeX

1999 BibTeX

1998 BibTeX

Profile picture for user xkokdi@gu.se

Tjänst

 • Forskare

Akademisk titel

 • docent

Telefonnummer