Skip to main content

MedEval

En svensk medicinsk testkollektion

Informationssökning (eng. information retrieval, IR) handlar om att lagra dokument så att de kan hittas och återvinnas när de är intressanta för en användare som behöver information. Med hjälp av en testkollektion där det är känt vilka dokument som är relevanta för vilka frågeställningar kan forskaren undersöka olika sökstrategier och se vilken typ av sökfrågor som ger bäst resultat.

MedEval är den första domänspecifika testkollektionen byggd på svenska medicinska dokument och informationsbehov. MedEval möjliggör forskning inom medicinsk informationssökning på svenska språket.

En testkollektion består av tre delar. En mängd dokument en mängd informationsbehov (ämnen att söka information om) och en mängd relevanta dokument för vart och ett av informationsbehoven. Dessa dokument är delmängder av den större mängden dokument.

Publications BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

2011 BibTeX

2010 BibTeX

Project duration

Project members

  • Karin Friberg Heppin
  • Anni Järvelin

Project type

  • Research infrastructure project

Umbrella project

No