Menu

Svenskt språkdatalabb

This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

Svenskt Språkdatalabb delfinansieras från Vinnova och drivs av AI Innovation of Sweden i samarbete med Språkbanken Text, Recorded Future, Gavagai, Talkamatic, och SKL (Sveriges kommuner och landsting), samt en referensgrupp bestående av ett stort antal behovsägare inom olika områden.