Skip to main content

Svenskt språkdatalabb

Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

Svenskt Språkdatalabb delfinansieras från Vinnova och drivs av AI Innovation of Sweden i samarbete med Språkbanken Text, Recorded Future, Gavagai, Talkamatic, och SKL (Sveriges kommuner och landsting), samt en referensgrupp bestående av ett stort antal behovsägare inom olika områden.

Project duration

Project members

Funding

  • Vinnova (2019-02244)

Project type

  • Research infrastructure project
  • Externally funded

Umbrella project

No