Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt språkdatalabb

Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

Svenskt Språkdatalabb delfinansieras från Vinnova och drivs av AI Innovation of Sweden i samarbete med Språkbanken Text, Recorded Future, Gavagai, Talkamatic, och SKL (Sveriges kommuner och landsting), samt en referensgrupp bestående av ett stort antal behovsägare inom olika områden.

Projektlängd

Projektmedlemmar

Finansiering

  • Vinnova (2019-02244)

Projekttyp

  • Forskningsinfrastrukturprojekt
  • Externt finansierat