Skip to main content

Publications

Forthcoming

Lyngfelt, Benjamin, Tiago Timponi Torrent, Ely Edison da Silva Matos & Linnéa Bäckström (forthc.). Comparative Concepts as a resource for multilingual constructicography. In: K. Blensenius (ed.), Valency and Constructions. Gothenburg: MASO.

2019

Boas, Hans C, Benjamin Lyngfelt & Boas och Tiago Timponi Torrent (2019). Framing Comstructicography. Lexicographica 35, 41-85

Håkansson, Camilla, Benjamin Lyngfelt & Matilda Brasch (2019). Typfall och mönsterigenkänning - konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken. Svenskans beskrivning 36, pp. 107–117. Uppsala

2018

Borin, Lars, Dana Dannélls & Normunds Gruzitis (2018). Linguistics vs. language technology in constructicon building and use. In B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (eds.), Constructicography: Constructicon development across languages (pp. 229-253). Amsterdam: John Benjamins.

Hannesdóttir, Anna Helga & Benjamin Lyngfelt (2018). Introduction: constructicons and constructicography. Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se. Leksikografi i Norden 14.

Lyngfelt, Benjamin (2018). Introduction: constructicons and constructicography. In B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (eds.), Constructicography: Constructicon development across languages (pp. 1-18). Amsterdam: John Benjamins.

Lyngfelt, Benjamin, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Anna Ehrlemark & Rudolf Rydstedt (2018). Constructicography at work: Theory meets practice in the Swedish Constructicon. In B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (eds.), Constructicography: Constructicon development across languages (pp. 41-106). Amsterdam: John Benjamins.

Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Kyoko Hirose Ohara & Tiago Timponi Torrent (eds.) (2018). Constructicography: Constructicon development across languages. Amsterdam: John Benjamins. Open access

Lyngfelt, Benjamin, Tiago Timponi Torrent, Adrieli Laviola, Linnéa Bäckström, Anna Helga Hannesdóttir & Ely Matos (in press). Aligning constructicons across languages: A trilingual comparison between English, Swedish, and Brazilian Portuguese. In In B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (eds.), Constructicography: Constructicon development across languages (pp. 255-302). Amsterdam: John Benjamins.

2016

Ehrlemark, Anna, Richard Johansson & Benjamin Lyngfelt (2016). Retrieving Occurrences of Grammatical Constructions. Proceedings of COLING 2016. Osaka, Japan.

Loenheim, Lisa, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson, Julia Prentice & Sofia Tingsell (2016). Constructicography meets (second) language education. On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon. In: S. de Knop & G. Gilquin (eds.), Applied Construction Grammar, pp. 327-355. Berlin: De Gruyter Mouton.

Prentice, Julia, Lisa Loenheim, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Sofia Tingsell (2016). Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet. Svenskans beskrivning 34, pp. 385-397. Lund.

Prentice, Julia & Benjamin Lyngfelt (2016). Det svenska konstruktikonet: språkpedagogiska tillämpningar och integrering med andra resurser. LexicoNordica 23, 119-137.

2015

Gruzitis, Normunds, Dana Dannélls, Benjamin Lyngfelt, Aarne Ranta (2015): Formalising the Swedish Constructicon in Grammatical Framework. Proceedings of the Grammar Engineering Across Frameworks (GEAF) 2015 Workshop, pp. 49-56. Beijing, China.

2014

Bäckström, Linnéa, Benjamin Lyngfelt & Emma Sköldberg (2014). Towards Interlingual Constructicography. On correspondence between constructicon resources for English and Swedish. In: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9-32.

Ehrlemark, Anna (2014). Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria. (GU-ISS 2014-01) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Forsberg, Markus, Richard Johansson, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Julia Prentice (2014). From construction candidates to constructicon entries. An experiment using semi-automatic methods for identifying constructions in corpora. In: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 114-135.

Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2014). Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon. Svenskans beskrivning 33 (Nordica Helsingiensia 37), pp. 268-279. Helsinki.

2013

Borin, Lars, Markus Forsberg & Benjamin Lyngfelt (2013): Close encounters of the fifth kind: Some linguistic and computational aspects of the Swedish FrameNet++ project. Veredas 17(1): 28-43.

Bäckström, Linnéa, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice & Emma Sköldberg (2013): Automatic identification of construction candidates for a Swedish constructicon. Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013, May 22-24, 2013, Oslo, Norway, pp. 2-12. NEALT Proceedings Series 19

Lyngfelt, Benjamin & Emma Sköldberg (2013): "Lexikon och konstruktikon - ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv på lexikografi." LexicoNordica 20: 75-91.

Sköldberg, Emma, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2013): Between Grammars and Dictionaries: a Swedish Constructicon. Proceedings of eLex 2013, pp. 310-327. Tallinn, Estland.

2012

Borin, Lars, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Growing a Swedish constructicon in lexical soil. Proceedings of SLTC 2012. (The Fourth Swedish Language Technology Conference), pp. 10-11. Lund, October 2012.

Börjesson, Linnéa (2012). Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse. (GU-ISS 2012-05) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Adding a Constructicon to the Swedish resource network of Språkbanken. Proceedings of KONVENS 2012 (LexSem 2012 workshop), pp. 452-461. Vienna, September 2012.

Lyngfelt, Benjamin & Markus Forsberg (2012): Ett svenskt konstruktion. Utgångspunkter och preliminära ramar. (GU-ISS 2012-02) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Studentuppsatser

Abad, Joel (2015). Konstruktioner och sånt. Värderande och/eller abstraherande XP_konj_NP. (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Albrektsson, Katarina (2017). Såsom X så ock Y. En konstruktionsgrammatisk undersökning (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Andersson Ringström, Mårten (2012). Hur konstigt som helst! [hur ADJEKTIV/ADVERB som helst]-konstruktionens användning och egenskaper. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Asplund, Arvid (2012). Att hålla nakna substantiv. En undersökning av konstruktionen [hålla naket substantiv] i betydelsen 'utföra den aktivitet som substantivet betecknar. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Brasch, Matilda (2017). I svåraste laget eller hur bra som helst? Konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Dizdar, Damir (2017). Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Ehrlemark, Anna (2013). Kniven i lådan. en undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Erling, Lars (2013). Hur kan du leva med dig själv? En konstruktionsgrammatisk undersökning. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

From, Tina (2013). Vem tror du att du är? En konstruktionsgrammatisk undersökning. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Jeppson, Per Anders (2012). Din jävel! Vokativa nominalfraser med possessivpronomen. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Jeppson, Per Anders (2013). Negerande pronomen och andra oidiomatiska konstruktioner hos inlärare av svenska som andraspråk. (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Johansson, Erika (2017). Kan man vara dödare än dödast? En undersökning av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Johansson, Hannes (2014). I ena stunden. (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Karlsson-Weimann, David (2014). Lite småkonstigt!. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [lite små-ADJ]. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Månsson, Ninnie (2017). … inte jobbet i sig, men… En korpusstudie av konstruktionen X i sig. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Olsson, Emelie (2013). Garva lagom. Imperativa fraser med lagom. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Rundlöf, Anna (2015). Det gick fort som bara den. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERB/ADJ/ADVERB som/av bara den]. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Rundlöf, Anna (2018). Lagom bra. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [rätt/ganska/halv-/lagom ADJEKTIV/ADVERB]. (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Svensson, Carin (2014). Språkrådet fånar sig rätt ofta vad gäller Nyordslistan. [VERBAdj refl] (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Sävhage, Sara (2019) Både bra och dåligt för ett tag sedan – en konstruktionsgrammatisk klassrumsstudie. (Kandidatuppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.

Trieb, Linn (2014). ‘X som en gnu’ [adjektiv/verb] + [som] + [en] + [gnu] - en konstruktionsgrammatisk undersökning av X. (B-uppsats) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.Fler konstruktionsgrammatiska skrifter vid institutionen: Här