Skip to main content

BibTeX

@article{smith-etal-2012-studie-170897,
	title    = {Ny studie visar hur information till patienter med kolorektal cancer kan förbättras},
	abstract   = {Skriftligt informationsmaterial är ofta skrivet på för hög nivå och ställer höga krav på den tänkta läsaren (patienten). Förutom läsbarhet finns det fler faktorer att utvärdera för att se om materialet är lämpligt. Innehåll, struktur, layout och typsnitt, illustrationer och lärande och motivation är sådant som bör tas hänsyn till. Ett lämpligare, bättre anpassat material kan hjälpa personer med sjukdom att ställa bättre frågor när de har samtal med vårdpersonal och det kan göra personen mindre osäker och orolig för det okända som väntar. En ny studie som ingår i forskningsprojektet PINCORE (personcentred information and communication in colorectal cancer care) syftar till att förbättra information och kommunikation vid kolorektal cancer.},
	journal   = {Cancervården},
	author    = {Smith, Frida and Öhlén, Joakim and Carlsson, Eva and Friberg, Febe and Forsberg, Markus and Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {2012},
	number    = {5},
	pages    = {18--21},
}