Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{bjorklund-landqvist-2014-analysera-199510,
	title    = {Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska},
	booktitle  = {VAKKI-Symposium XXXIV Vasa universitet 2014. Abstracts},
	author    = {Björklund, Siv and Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
	pages    = {7--8},
}