Skip to main content

Betänkande ang. läroböcker (1882)

A report from 1882, digitized by the Gothenburg University Library
Digitization of Betänkande angående likformig uppställning af grammatiska för rikets allm. läroverk afsedda läroböcker jemte dertill hörande grammatiska utkast (1882) by the Gothenburg University Library. The printed edition has been scanned and OCR:ed but not corrected.
File Size Modified Licence
403.44 KB 2015-12-11 CC BY 4.0
attribution
stats_BETANKANDE.txt
Word statistics: Information (CSV)
398.51 KB 2015-12-13 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 3,284
Tokens: 41,521

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se