Skip to main content

Fornsvenska textbankens material: Äldre religiös prosa

Fornsvenska textbanken är ett projekt som digitaliserar fornsvenska texter och gör dem tillgängliga över webben. Projektet leds av Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet.
File Size Modified Licence
4.15 MB 2013-03-26 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Tokens: 491,605

Updated

2013-03-26

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se