Skip to main content

Idioms from the NEO lexicon DB

Idioms with explanations extracted from the database for the dictionary Nationalencyklopediens ordbok
Idiom ur NEO-databasen

Nationalencyklopedins ordbok (NEO) utgavs 1995-96 av Bokförlaget Bra Böcker. NEO utarbetades vid Språkdata, Göteborgs universitet, under vetenskaplig ledning av professor em. Sture Allén. Utdraget av föreliggande samling idiom med betydelsebeskrivningar har gjorts vid Lexikaliska institutet, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Lexikaliska institutet
Idiomen som Excel-fil
CSS-fil
Readme-fil
File Storlek Modified Licence
idiom_ur_neodatabasen.xlsx
idiom_ur_neodatabasen.xlsx (xlsx)
429.97 KB 2015-03-24 CC BY 4.0
attribution
neo_idiom_m_alternativformer.xml
neo_idiom_m_alternativformer.xml (xml)
2.55 MB 2015-03-24 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Lexicon

Language

Swedish

Storlek

Entries: 0

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se