Menu

Press 97

Swedish press 1997

Korpusen består av tidningsartiklar från DN, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. På grund av en del tekniska problem har insamlingsperioderna kommit att variera lite mellan å ena sidan DN och å andra sidan GP och SvD.

Insamlingen omfattar följande dagar:

  • DN: 20/2-7/3, 31/5-16/6, 30/8-8/9, 15/9-24/9, 1/12-9/12, 11/12-24/12
  • GP: 3/3-16/3, 2/6-15/6, 1/9-21/9, 1/12-21/12
  • SvD: 3/3-16/3, 2/6-15/6, 1/9-21/9, 1/12-21/12

Det kan inte nog sägas: Ett stort tack till DN, GP och Svd för det mycket vänliga bemötandet och den hjälpsamhet som ni visat trots er ändå stora arbetsbörda.

Språkbanken, juni 1998.

Avdelningsförkortningar

Preliminär (28 okt 2008) förteckning över avdelningar i modernare tidningsmaterial (fr.o.m. 1987)

De följande förkortningarna anger i princip avdelning, sida etc. enligt vederbörande tidnings egen klassifikation. Några av förkortningarna har ännu inte kunnat tolkas.Göteborgs-Posten

GpALLallmänt reportage|GpSPOsportavdelningen
GpATT"Attityd" (reportage m.m för äldre tonåringar)|GpSÖN"Söndag" (större specialreportage)
GpAVE"Aveny" (nöjesreportage m.m. för unga vuxna)|GpTVRTv-radioavdelningen (inkl. program)
GpBOH? (Bohuslän?)|GpTVÅ"Två dagar" (blandade reportage - helgbilaga)
GpDEBdebattartiklar|GpUTE?

GpEKOekonomiavdelningen|GpUTLutrikesnyheter
GpETTförsta sidan|GpVAR"Var dag" (specialreportage)
GpFRI"Fria ord" (insändare)|GpVG"Världens gång" (lätta sidan)
GpGBGGöteborgsnyheter|GpVSBvästsvenska nyheter (från olika orter eller länsdelar)
GpGPS?|GpVSHd:o

GpGRA"Grafitti" (reportage för yngre tonåringar)|GpVSLd:o
GpGRÄ"Gränslöst" (nöjesreportage m.m.)|GpVSMd:o
GpGUI"Guiden" (kommande evenemang)|GpVSRd:o
GpKO?|GpVSVd:o
GpKULkulturavdelningen|GpVSÄd:o

GpLEDledaravdelningen (inkl. kolumnist)|GpVÄV"Växande vetande" (populärvetenskap)
GpNAM"Namnet" (presentation på familjeavdelningen)|GpREP?
GpNÖJnöjesavdelningen|GpPOLpolitiskt reportage

Svenska Dagbladet (ytterst prelimärt)|Dagens Nyheter

SvdBIL?|DnDEBdebattartiklar
SvdBRÄ?|DnEKOekonomiavdelningen
SvdCTY"City"? (nöjen eller evenemang?)|DnETTförsta sidan
SvdDIA?|DnFAMfamiljeavdelningen (inkl. längre presentationer)
SvdETTförsta sidan|DnINLinrikesnyheter

SvdFAMfamiljeavdelningen|DnINS? (specialreportage)
SvdIDA?|DnJUS"Just nu" (aktuellt specialreportage)
SvdINRinrikesnyheter|DnKOMStockholmsnyheter
SvdINS? (insändare?)|DnKULkulturavdelningen
SvdKAR?|DnLEDledaravdelningen (inkl. kolumnister)

SvdKULkulturavdelningen|DnLOR"Lorry"? (nöjesreportage?)
SvdLEDledaravdelningen|DnNON"Namn och nytt" (lätta sidan)
SvdMAG?|DnPJO? (längre specialreportage)
SvdMAR"Marginalen"? (lätta sidan)|DnPOLpolitiskt reportage
SvdMAT?|DnRTVTV-radioavdelningen

SvdNÄRekonomiavdelningen|DnSON"Söndag"? (längre specialreportage)
SvdPOLpolitiskt reportage|DnSPOsportavdelningen
SvdSPOsportavdelningen|DnTEAteateravdelningen (inkl. film, musik m.m.)
SvdSTOStockholmsnyheter?|DnTOR"Torget" (konsumentupplysning)
SvdTID?|DnTVEprogramtablåer för TV-radio

SvdTVRTV-radioavdelningen (program?)|DnUTLutrikesnyheter
SvdUTL? (utrikesnyheter?)|
SvdUTR? (utrikesnyheter?)|
SvdVETpopulärvetenskap (?)|