Skip to main content

Riksdagens öppna data: EUN

Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen
File Size Modified Licence
rd-eun.xml.bz2
corpus Information (XML)
8.72 MB 2023-02-03 CC BY 4.0
attribution
stats_rd-eun.csv
Word statistics: Information (CSV)
1.01 MB 2023-02-04 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 110,625
Tokens: 722,016

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se