Skip to main content

KBs digitaliserade SOU:er (1922–1996)

Statens offentliga utredningar (SOU) i digitaliserat format från <a href="https://sou.kb.se" target="_blank">Kungliga biblioteket</a>. Samlingen är inte komplett.
File Size Modified Licence
sou.xml.bz2
corpus Information (XML)
6.31 GB 2017-07-02 CC BY 4.0
attribution
stats_SOU.txt
Word statistics: Information (CSV)
341.47 MB 2017-07-09 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 20,573,661
Tokens: 428,188,012

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se