Hoppa till huvudinnehåll

Läs i Språkbanksbloggen om temamodeller - en av många metoder som finns för att utvinna kunskap eller information ur stora textmängder

29 maj 2020
Temamodeller är vanliga inom digitala studier av stora textmängder och används flitigt inom digital humaniora, i detta tredje avsnitt om en data-intensiv forskningsmetodologi diskuterar vi möjligheterna och begränsningarna med denna metod som forskningsverktyg.

Till Språkbanksbloggen