Hoppa till huvudinnehåll

Månadens profil: Eva-Marie Bloom Ström

29 februari 2024
Idag finns begränsad grammatisk kunskap om språket xhosa, men en talad korpus kan leda till bättre skolgrammatik och stavningskontroll. Det är ett långsiktigt mål för projektet "Viktigt och sant: Vad styr ordens ordning i språk i södra Afrika", som leds av Eva-Marie Bloom Ström, lektor i lingvistik vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Läs intervjun med Eva-Marie Bloom Ström på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.