Hoppa till huvudinnehåll

Månadens profil: Harald Berthelsen

31 oktober 2023
Hur tillgängliggör man inspelningar som bitvis är av dålig kvalitet och innehåller ord som inte längre används? Harald Berthelsen jobbar just nu med att tillgängliggöra Isofs inspelningar av dialekter – ett arbete som just nu är på experimentstadiet och i förlängningen kan ge nya möjligheter att skapa talteknologi för minoritetsspråk.

Läs intervjun med Harald Berthelsen på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.