Meny

Nationella språkbankens höstworkshop 2019

2019-09-12
Höstworkshop 2019 bild

Den 17 oktober anordnar Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kommer framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.

Information och anmälan