Hoppa till huvudinnehåll

Nytt verktyg kan analysera din text med AI

3 oktober 2023
Nu lanserar Språkbanken Text, Göteborgs universitet ett nytt digitalt språkverktyg. Med Mink är det möjligt att ladda upp sina egna texter och analysera dem med hjälp av språkteknologiska metoder, alltså språkbaserad AI. Verktyget är fritt och nu tillgängligt för allmänheten.

Språkbanken Text vid Göteborgs universitet utvecklar och tillhandahåller forskningsinfrastruktur, det vill säga avancerade digitala verktyg främst avsedda för forskning. De innehåller stora samlingar redan publicerad text, så kallade korpusar, och en användare kan med hjälp av verktygen analysera språket i dessa textsamlingar. Det kan vara att se vilka ordklasser orden tillhör, hur meningarna är grammatiskt uppbyggda, men också undersöka hur språket förändras över tid. Med nylanserade Mink kan användaren ladda upp sina egna texter och därmed skapa sin egen korpus.

Läs hela nyheten på gu.se >>

Martin Hammarstedt, Anne Schumacher, Arild Matsson och Samir Mohammed har tagit fram den nya versionen av dataplattformen Mink. Foto: Staffan Melin.