Hoppa till huvudinnehåll

RaPID-2022: en workshop för forskare som arbetar med bearbetning, analys och tolkning av olika slags data, t.ex. text, tal, ögonrörelse- och sensormätningar...

17 juni 2022
Den 25 juni 2022 organiserar Språkbanken Text i samarbete med AgeCap, RaPID-4, som är en heldagsworkshop för forskare som arbetar med kognitiva funktionsförmågor. Det är den fjärde upplagan av workshopen och i år hålls den i Marseille inom ramen för den internationella konferensen LREC (the Language Resources and Evaluation Conference).

RaPID-4 är en heldagsworkshop för forskare som arbetar med bearbetning, analys och tolkning av olika slags data (t.ex. text, tal, ögonrörelse- och sensormätningar osv.) producerad av personer med olika former av mentala, kognitiva, neuropsykiatriska eller neurodegenerativa funktionsnedsättningar, såsom afasi, demens, autism, Parkinsons sjukdom eller schizofreni.  

Bearbetning och analys av sådana data kan användas för att identifiera, utvinna, korrelera och utvärdera olika språkliga eller multimodala fenotyper och mätningar, som kan användas för att underlätta diagnos, övervaka utvecklingen eller identifiera individer i riskzonen för olika typer av kognitiva, psykiatriska eller neurologiska sjukdomar. Ett centralt syfte är att studera samband mellan olika nivåer av språkliga, paralingvistiska och extralingvistiska observationer. 

I samband med RaPID-4 organiseras också en vetenskaplig tävling, s.k. challenge "Post-Stroke Speech Transcription" (PSST Challenge). Tävlingen är i samarbete med Oregon Health and Science University and Portland State University, USA. 
 
Mer information om LREC, RaPID-4, PSST och AgeCap finns här: 
 LREC: https://lrec2022.lrec-conf.org/en/ 
 RaPID-4: https://spraakbanken.gu.se/en/rapid-2022 
 PSST: https://psst.study/ 
 AgeCap: https://www.gu.se/en/agecap/ 

 

RaPID - Resources and ProcessIng of linguistic, para-linguistic and extra-linguistic Data from people with various forms of cognitive/psychiatric/developmental impairments

AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa

LREC - the Language Resources and Evaluation Conference