Hoppa till huvudinnehåll

Release av ny korpus baserad på 36 olika biblar

10 maj 2021
Den 28 maj kl. 14.00–15.00 offentliggörs en helt ny korpus baserad på historiska bibelöversättningar i engelska, nederländska, tyska och svenska – från trettonhundratalet till idag.

Gerlof Bouma på Språkbanken Text har tillsammans med Evié Coussé och Nicoline van der Sijs sammanställt korpusen EDGeS Diachronic Bible Corpus inom ramen för forskningsprojektet Uppkomsten av komplexa verbkonstruktioner i germanska språk. Under presentationen får du veta mer om hur korpusen går att använda och vad som blir nästa steg.

Mer information och program för webinariet >>