Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsavtal mellan SLS och språkbankerna i Sverige och Finland

7 april 2022
Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har som syfte att samla, bearbeta och offentliggöra kunskapen om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland och att främja forskning rörande svenska språket och litteraturen i Finland.

Ett betydande resultat av SLS verksamhet är digitalt svenskt språkmaterial (text, ljud och video). 
För SLS är det viktigt att detta material blir så brett och så öppet tillgängligt som möjligt för ny forskning, vilket idag är synonymt med att det går att finna och hämta över internet, men SLS har inte ambitionen att själva bygga upp och underhålla den e-infrastruktur som detta skulle kräva.

Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och SLS har därför slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna åtar sig att tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning och möjligaste mån även för den intresserade allmänheten.

För de båda språkbankerna kommer avtalet att innebära ett betydande tillskott till deras finlandssvenska resurser. Materialet kommer från:
- SLS arkiv, som i sin verksamhet kontinuerligt insamlar nytt språkmaterial i digital form och digitaliserar äldre språkmaterial ur arkivets samlingar,
- SLS forskningsverksamhet som finansierar forskare och forskningsprojekt med villkor om att det material som uppkommer i forskningen ska tillgängliggöras och kunna användas av senare forskning och
- SLS utgivning som publicerar digitala utgåvor av författarskap eller andra materialhelheter och som digitaliserar SLS tryckta utgivning.