Meny

Sparv 4 är släppt

2020-12-07
Sparv logo

En ny version av Språkbanken Texts korpuspipeline Sparv har nu släppts. I den här versionen har vi skrivit om Sparv från grunden och gjort verktyget mer användarvänligt. Sparv har även fått nya språkmodeller som leder till en bättre ordklasstaggning och dependensparsning. Dessutom kan Sparv nu producera fler exportformat såsom XML, CSV, CoNLL och ordfrekvenslistor. Läs mer om vad som är nytt på https://github.com/spraakbanken/sparv-pipeline/releases/tag/v4.0.0.

Dokumentationen samt installationsinstruktioner hittar du här: https://spraakbanken.gu.se/sparv/docs.

Källkoden är tillgänglig på https://github.com/spraakbanken/sparv-pipeline.