Hoppa till huvudinnehåll

Språkbanken Text del av ny digital nationell forskningsinfrastruktur HUMINFRA

28 september 2021
HUMINFRA ska göra det lättare för forskare att enkelt hitta de digitala resurser och expertis som finns utspridda på olika ställen i landet. Infrastrukturen leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar tolv lärosäten och enheter, varav två vid Göteborgs universitet (Språkbanken Text och Centrum för digital humaniora), och är en del i att stärka svensk humanistisk forskning och göra den internationellt konkurrenskraftig. Infrastrukturen blir fritt tillgänglig och erbjuder en gemensam ingång till datasamlingar, verktyg, och expertis. HUMINFRA finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs hela nyheten här: Miljonregn från VR ska underlätta för humanister att forska digitalt