Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning av tjänst som professor i språkteknologi.

29 februari 2024
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i språkteknologi. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen, i synnerhet inom enheten Språkbanken Text.

Den som tillträder anställningen förväntas leda det vetenskapliga arbetet i språkteknologi. Anställningen omfattar också handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå, utveckling av forskarutbildningen samt undervisning på alla nivåer. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och tjänsten inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Professorn ska kunna undervisa och handleda på svenska eller något annat skandinaviskt språk och delta i svenskspråkiga sammanhang vid universitet. 

Läs mer om och ansök om tjänsten.