Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop

29 september 2020
Fredagen den 16 oktober arrangerar Nationella språkbanken sin årliga höstworkshop. Värdskapet cirkulerar och i år är det Språkbanken Text på Göteborgs universitet som står som arrangör. Workshoppen, som har arrangerats sedan 2011, är vid det här laget en väletablerad företeelse och det kommer bli en heldag med språkteknologisk och språkvetenskaplig forskning i fokus.

– Den första höstworkshoppen gick av stapeln 17 oktober 2011 i Göteborg, då Språkbanken gjorde en offentlig lansering av den första versionen av forskningsverktyget Korp. Sedan dess har vi arrangerat en höstworkshop i oktober månad varje år, säger Markus Forsberg, föreståndare på Språkbanken Text.

Nationella språkbanken arbetar för att möjliggöra och/eller stödja forskning på språklig data. Tanken bakom den årliga workshoppen är därför att informera om nyheter från verksamheten och samtidigt nå ut till forskare som skulle kunna ha nytta av Nationella språkbankens arbete.

– I år riktar vi oss särskilt till språkteknologiska och språkvetenskapliga forskare, men alla intresserade är förstås varmt välkomna, fortsätter Markus.
Programmet för workshoppen är redan klart. Bland annat kommer det att handla om crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen, om textens roll i talteknologin och om en svensk diakronisk korpus. Det kommer dessutom finnas möjlighet att få en förhandsvisning av Språkbanken Texts importkedja för korpusannotering – Sparv 4.

markus
Markus Forsberg, föreståndare för Språkbanken Text.

Helt digital workshop

Som så många andra tillställningar det här året så kommer årets version av höstworkshoppen att hållas helt digitalt. Markus ser både fördelar och nackdelar med formatet.

– De personliga mötena, som varit ett viktigt inslag i våra höstworkshoppar, kommer tyvärr inte kunna ske i samma utsträckning. Men samtidigt är en digital workshop mer lättillgänglig för någon som inte bor i staden där workshoppen hålls, så det finns både fördelar och nackdelar.
Värdskapet för workshoppen cirkulerar numera mellan Språkbanken Text, Språkbanken Tal och Språkbanken Sam, som tillsammans bildar Nationella språkbanken.