Hoppa till huvudinnehåll

annotation

Om ordklasser för svenska språket

Ordklassindelning används i många språkteknologiska verktyg därför att det är ett sätt att skilja mellan olika användningar av ett ord. Genom ordklasserna kan man enklare söka efter liknande ord och uttryck i stora textmängder, eller skapa en ny text med liknande form. Att automatiskt dela in orden i texter i ordklasser är därmed en av de grundläggande metoderna inom artificiell intelligens, för att få datorn att förstå mänskligt språk.

Argumentation Mining

What if you could find all arguments in a text without having to read it? Or, what if you could search a database for a controversial topic and immediately get arguments for and against it, gathered from text all around the internet? Or, imagine when writing an essay you would automatically get an estimation of how persuasive your arguments are.

Prenumerera på annotation