Skip to main content

Vaccine Hesitancy in the Nordic Countries - Trust and Distrust During the COVID-19 Pandemic

Submitted by Dimitrios Kokkinakis on 2024-04-10

Fakta - ny bok

Redaktörer: Lars Borin (GU), Mia-Marie Hammarlin (LU), Dimitrios Kokkinakis

(GU), Fredrik Miegel (LU)
Språk: engelska
Utgivare: Routledge (Taylor & Francis Group)
Plats: London
Utgivningsdatum eBook: 15:e april 2024
Innehåll: 15 kapitel, 262 sidor
ISBN: 9781032305998

DOI: <here>

Citering av boken: "Borin, Lars, Hammarlin, Mia-Marie, Kokkinakis, Dimitrios, & 

Miegel, Fredrik (red.). 2024. Vaccine Hesitancy in the Nordic Countries: Trust

and Distrust During the COVID-19 Pandemic (1st ed.). Routledge.
Open Access-versionen av denna bok är tillgänglig på Taylor & Francis. Boken 

är tillgänglig under en Creative Commons-licens [Attribution-Non 

Commercial - No Derivatives (CC-BY-NC-ND)] 4.0.
 

Vaccinationer är en medicinsk intervention som över tid har räddat miljontals liv i världen. Trots det, listade 2019 Världshälsoorganisationen (WHO) vaccinmotståndet som ett av de tio största hoten mot global hälsa. I en ny bok, utgiven av bokförlaget Routledge, presenterar forskare från Norden olika studier om de utmaningar som uppstått till följd av COVID-19-pandemin i de nordiska länderna, med särskilt fokus på vaccintvekan och vaccinmotstånd.

Boken kastar ljus över de politiska spänningar som uppstod som ett resultat av pandemin och de diskussioner och debatter som följde både inom och mellan de nordiska länderna. Bokens författare undersöker de högljudda och kraftfulla diskussioner kring COVID-19-vaccinerna och deras förmodade negativa biverkningar kring förtroendets olika dimensioner; förtroende för och mellan grannländer, förtroende till sjukvårdssystemet, medborgarna och myndighetsexperter, politiker, forskare, journalister och läkemedelsföretag.

Som den första volymen som utforskar vaccinationstveksamhet i den skandinaviska kontexten, erbjuder denna unika och banbrytande bok nya perspektiv på vaccinskepsis, inte som en form av okunnighet eller brist på kunskap, utan som en manifestation av en mer grundläggande brist på tro på det moderna politiska och vetenskapliga etablissemanget.

Boken kommer att intressera forskare inom bland annat sociologi, politik, antropologi, mediestudier, kommunikation, och kulturvetenskap med intresse för folkhälsa, populära och politiska diskurser och frågor om allmänhetens fötroende för det privata och offentliga samhällsaktörers hantering av coronapandemin.

Två SBX Text forskare har medverkat till bokens tillblivelse från start, Lars Borin och Dimitrios Kokkinakis, båda inom ramen för projektet Ryktesminering (Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond: MXM19-1161:1). Arbetet innefattade olika moment från tidsplanering och författarskap (kapitel 1, och 10),  till att ge feedback och vägledning till manusförfattare för att förbättra klarhet och sammanhang, läsa igenom och kommentera inskickade manuskript, (viss) korrekturläsning, indexering, bokens strukturutveckling och, inte minst, sammanställning och sammanfogning av de olika bidrag till en enhetlig helhet.

Innehållsförteckning

 • Preface (17 sidor)
  • 1 Introduction: Vaccine hesitancy and the COVID-19 crisis in the Nordic countries (Lars Borin, Mia-Marie Hammarlin, Dimitrios Kokkinakis, and Fredrik Miegel)
   • Abstract: Already in 2019, WHO singled out the increase of vaccine hesitancy as one of the ten most important and urgent threats to global health. Little did people know then of the heated vaccine discussions waiting around the corner, spurred by the COVID-19 pandemic that set some countries on something reminiscent of a war footing. The mass vaccinations against the coronavirus in the early 2020s were seen by many as a blessing that promised a return to normalcy after lockdowns and other social restrictions. But some citizens actively resisted vaccination, claiming that the vaccines were not safe and questioning the public authorities’ trustworthiness. At the same time, the Nordic region is regarded as a world leader when it comes to societal trust. This tension between the high-trust Nordic societies and the distrust in the COVID-19 vaccines among a minority is in focus in this volume. It also gives insights into the political tensions between these neighbouring nations, and the public discourses taking place in the region during intense phases of the pandemic. The book explores three interrelated research themes: Nordic societal trust under stress; COVID-19 in Nordic public discourses; and the growing chorus on the margin.
 • Part I: Nordic societal trust under stress (67 sidor)
  • 2 Apollonian & Dionysian trust in vaccination (Mikael Klintman)
  • 3 Civic side effects (Fredrik Miegel)
  • 4 Distrust and COVID-19 vaccine hesitancy in Sweden (Björn Rönnerstrand)
  • 5 “Read the room Sweden”: Memes, trust, and vulnerability in pandemic engagement (Joanna Doona)
 • Part II: COVID-19 in Nordic public discourses (68 sidor)
  • 6 Trust, mistrust and data narratives about COVID-19 vaccines in Denmark: How people reflect on the past, present and future when navigating the pandemic (Sofie á Rogvi and Klaus Hoeyer)
  • 7 Trust and the public vaccine debate in Finland before and during the COVID-19 pandemic (Aapo Kuusipalo, Johanna Nurmi, Katri-Maria Järvinen, and Pia Vuolanto)
  • 8 Uncertainty at the needle point: Vaccine hesitancy, trust and public health communication in Norway during swine flu and COVID-19 (Karine Aasgaard Jansen)
  • 9 Where the fringe and mainstream meet: Discussions on vaccine hesitancy among public radio listeners on Facebook (Emma Ricknell)
 • Part III: The growing chorus on the margin (88 sidor)
  • 10 Fearing mRNA: A mixed methods study of vaccine rumours (Mia-Marie Hammarlin, Dimitrios Kokkinakis, Fredrik Miegel, and Jullietta Stoencheva)
  • 11 The COVID-19 vaccine discussion on Twitter: Arguments of sceptics and supporters (Jana Sverdljuk and Bastiaan Bruinsma)
  • 12 COVID-19, the mark of the beast, and the Last Days: A study on vaccine hesitancy in Norwegian Christian charismatic movements (Tove Ingebjørg Fjell)
  • 13 “Infections without properties”: Trust and cultural difference in the Norwegian public debate about minorities and COVID-19 before the vaccination (John Ødemark, Vetle Hove, Trine Krigsvoll Haagensen, and Tony Sandset)
 • Index

vaccinePic

Image: https://pixabay.com/illustrations/vaccine-healing-medicine-virus-610924…