Menu

Dimitrios Kokkinakis

This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Jag är forskare i språkteknologi och mina forskningsintressen ligger inom områdena Text Mining ibland kallas Text Data Mining eller Text Analytics (t.ex. informationsutvinning, relations- och händelseutvinning), korpuslingvistik, lexikalisk semantik och bygga och förädla språkliga resurser.

Åren innan 2016 arbetade jag främst inom kulturarvsfältet (t.ex. med litterära texter), men även inom området medicinsk och hälsoinformatik med tonvikt på medicinsk språkbehandling och medicinska terminologier.

En stor del av min nuvarande forskning består av att använda state-of-the-art språkteknologiska metoder och verktyg för att kunna utveckla medel för att identifiera tidiga och subtila tecken på kognitiv nedsättning. Jag är PI för projektet "Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt" (2016-2019), vars syfte är att utveckla språkteknologiska metoder för att utvinna, kombinera, bearbeta, analysera och tolka olika former av skrift- och talspråk samt ögonrörelsemätningar under textläsning hos personer i olika stadier av kognitiv nedsättning och friska kontrollpersoner. Därmed vill man kunna snabbt identifiera signifikanta språkliga (t.ex. ordval, felsägningar, fraseologiska, grammatiska eller semantiska avvikelser) och extra- och paralingvistiska signaler (t.ex. pausfrekvens, variationer i talrytm, talhastighet, tonfall och röststyrka) som kan användas som komplement till tidig diagnostik samt som prognostisk eller screeningsverktyg för att t.ex. kunna skilja personer med lindriga kognitiva symtom från "normalt åldrande" eller från personer som befinner sig i början av att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimers.

Sedan 2016 är jag (styrelse)medlem i AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som utforskar äldres kapabilitet. Det leds av prof. Ingmar Skoog, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. AgeCap är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, s.k. UGOT challenges.

De senaste åren har jag organiserat två workshopar (RaPID1@LREC: 2016, RaPID2@LREC: 2018), en special session (NEURAL2019@ExLing) och planerar en till workshop (RaPID3@LREC: 2020). Workshoparna ingår i en serie som kallas "RaPID".

Min LinkedIn-profil finns här.

Publications

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

  • Dimitrios Kokkinakis (2004): Reducing the Effect of Name Explosion., in Proceedings of the LREC Workshop: Beyond Named Entity Recognition, Semantic labelling for NLP tasks. ourth Language Resources and Evaluation Conference (LREC).
  • Dimitrios Kokkinakis, Anna Samiotou, Lambros Kranias (2004): Intelligent Building of Language Resources for HLT Applications, in Proceedings of the LREC Workshop: Amazing Utility of Parallel and Comparable Corpora. Fourth Language Resources and Evaluation Conference (LREC).

2001

1999

1998

Show all publications as BibTeX
Dimitrios Kokkinakis
Docent i språkteknologi
Researcher

Email

dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se

Telephone

  • 031 7865281