Skip to main content

Akademiska ordlistor

Bakgrund

Den svenska akademiska ordlistan har utvecklats av forskare med anknytning till forskningsområdena språkteknologi, lexikologi/lexikografi och svenska som andraspråk.
Listan baseras på vanligt förekommande ord i en korpus på drygt 25 miljoner ord. Denna innehåller avhandlingar och publicerade artiklar från humaniora och samhällsvetenskap. Publikationerna från humaniora kommer från ämnesområdena etnologi, filosofi, historia, konst, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och språkvetenskap. Publikationerna i samhällsvetenskap omfattar ämnesområdena ekonomi/näringsliv, juridik, medie-/kommunikationsvetenskap, psykologi, social/ekonomisk geografi, sociologi, statsvetenskap och utbildningsvetenskap. Texterna är hämtade från SwePub. Sök direkt i korpusen här.

Projektbeskrivning

Listan innehåller 652 ord. Tre visningslägen finns:

 1. En utförlig listning av de 100 mest akademiska orden (ordnade efter s.k. akademiskt index, ett mått som speglar ordens frekvens, utbredning och spridning i korpusen).
  Här anges information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning.
 2. En listning av uppslagsorden ordnade efter fallande akademiskt index.
 3. En listning av uppslagsorden ordnade alfabetiskt.

Informationen om uppslagsorden kommer i huvudsak från Lexins svenska lexikon (4:e upplagan, 2011). Språkproven är inspirerade av autentiskt språkbruk i korpusen. De engelska översättningarna kommer främst från Lexins engelsk-svenska lexikon, som har tillhandahållits av Språkbanken.
 


 

Mer om projektet: https://spraakbanken.gu.se/ao/

Här kan även listan laddas ner som pdf.

 

Nedladdning

De 100 mest akademiska orden med information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning [Ladda ner: pdf]
Uppslagsorden alfabetiskt ordnade [Ladda ner: txt]
Uppslagsorden ordnade efter fallande akademiskt index [Ladda ner: txt]

Publikationer

 • Ribeck, Judy, Jansson, Håkan, & Emma Sköldberg (2014). Från aspekt till övergripande – en ordlista över svensk akademisk vokabulär. I: Nordiska studier i lexikografi 12. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Oslo, augusti 2013. [Ladda ner: pdf]
 • Carlund, Carina, Jansson, Håkan, Johansson Kokkinakis, Sofie, Prentice, Julia & Judy Ribeck (2012). An academic word list for Swedish - a support for language learners in higher education I: Proceedings of the SLTC 2012 workshop on NLP for CALL, Lund, 25th October, 2012. [Ladda ner: pdf]
 • Jansson, Håkan, Johansson Kokkinakis, Sofie, Ribeck, Judy & Emma Sköldberg (2012). A Swedish Academic Word List: Methods and Data. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012. [Ladda ner: pdf]
 • Johansson Kokkinakis, Sofie, Sköldberg, Emma, Henriksen, Birgit, Kinn, Kari & Janne Bondi Johannessen (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012. [Ladda ner: pdf]
 • Sköldberg, Emma & Sofie Johansson Kokkinakis (2012). A och O om akademiska ord. Om framtagning av en svensk akademisk ordlista. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund, maj 2011. [Ladda ner: pdf]

Projekt-relaterade evenemang

2014-05-01

Slutrapporten från projektet En svensk akademisk ordlista publiceras i Nordiska studier i lexikografi 12.
Läs rapporten här.

Referera till rapporten: Ribeck, Judy, Jansson, Håkan, & Emma Sköldberg (2014). Från aspekt till övergripande – en ordlista över svensk akademisk vokabulär. I: Nordiska studier i lexikografi 12. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Oslo, augusti 2013.

2013-08-15

Forskare från Göteborgs universitet medverkar vid NFL-konferensen i Oslo. Se presentationen Från 'aspekt' till 'övergripande' – en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd.

2013-06-13

Den nya akademiska ordlistan (version 2.0), baserad på texter från humaniora och samhällsvetenskap, finns nu tillgänglig här.

2013-01-11

Korpusen med samhällsvetenskapliga akademiska texter finns nu tillgänglig i Korp. Provsök!
Dessutom har humaniora utökats med konstvetenskapliga texter.

2012-11-29

2-dagars nordisk nätverksträff i Köpenhamn inom området för akademiska ordlistor.

2012-11-26

Presentation av arbetet med akademiska ordlistor och demonstration av en svensk akademisk ordlista - version 1.0 på institutionens högre seminarium.

2012-10-25

Presentation av utvecklingen av akademiska ordlistor på SLTC-workshopen NLP for computer-assisted language learning i Lund. Se artikeln och postern på denna sida.

2012-08-10

Presentation av det nordiska samarbetet kring utveckling av akademiska ordlistor på Euralex i Oslo. Se artikeln Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project.

2012-08-09

Presentation av arbetet med en svensk akademisk ordlista på Euralex i Oslo. Se artikeln A Swedish Academic Word List: Methods and Data. Se postern.

2012-06-08

Den svenska akademiska ordlistan (version 1.0) finns nu tillgänglig här.

2012-02-20

Korpusen med akademiska texter från humaniora finns nu tillgänglig i Korp. Provsök!

2011-11-18

Föredrag på Nätverkskonferens för universitetens och högskolornas språk- och studieverkstäder, Göteborg, 17 – 18 november 2011. Se presentationen En webbaserad svensk akademisk ordlista.

2011-09-23

Det pågående arbetet med att ta fram en svensk akademisk ordlista presenteras på Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov (Stockholm 23-24 september 2011). Konferensen arrangeras av Institutionen för nordiska studier vid Stockholms universitet och Svenska Institutet. Se presentationen Mot en webbaserad svensk akademisk ordlista.

2011-09-06

Framställningen av en svensk akademisk ordlista påbörjas av forskare, lärare och doktorander från Språkbanken, Lexikaliska institutet och Institutet för svenska som andraspråk och Språkhandledningen vid Göteborgs universitet.

2011-06-23

Språkåret vid Göteborgs universitet beviljar forskargruppens ansökan om medel för att framställa en svensk akademisk ordlista.

2011-05-27

Forskare från Göteborgs universitet medverkar vid NFL-konferensen i Lund. Se presentationen A och O om akademiska ord.

2011-05-05

2-dagars nordisk nätverksträff i Göteborg inom området för akademiska ordlistor.

 


Arbetet med akademiska ordlistor har inspirerats av Coxheads Academic Word List.

Kontakta gärna Håkan Jansson, Sofie Johansson Kokkinakis, Judy Ribeck eller Emma Sköldberg vid frågor eller synpunkter.

Project duration

Funding

 • Språkåret vid Göteborgs universitet
 • Erik Wellanders fond

Research topics

 • Lexicography
 • second language learning
 • NLP4CALL

Project type

 • Research project

Umbrella project

No