Skip to main content

Jubileumsarkivet: Inledande inventering, digitalisering och analys av Göteborgs universitetsbiblioteks samling om stadens 300-årsjubileum 1923

Pilotprojektet JubileumsarkivetInledande inventering, digitalisering och analys av Göteborgs universitetsbibliotekssamling om stadens 300-årsjubileum 1923 tar avstamp i firandet av Göteborgs 300-årsjubileum 1923. Firandets mest storslagna inslag, den så kallade Jubileumsutställningen, sträckte sig från Götaplatsen till Liseberg och under perioden 8 maj–15 oktober fungerade den som ett tillfälligt nav i stadens offentliga rum. Intresset för utställningen var enormt med totalt 4,2 miljoner besökare, varav 41 000 kom från utlandet. Dess upplägg, storlek och program innebar att den även blev ett frekvent inslag i dåtidens svenska och internationella medier, vars allt modernare kommunikationstekniker spred nyheter, reportage, intervjuer och bilder snabbare och till fler än någonsin tidigare.

Etthundra år senare inventerar och analyserar pilotprojektet Jubileumsarkivet dessa mediala aktörer och deras publicistiska jubileumsmaterial. Dels för att rädda ett unikt arkivmaterial, dels för att med hjälp av maskindriven digital analys generera ny information om Göteborg och dess roll som kunskapsstad.Undersökningsmaterialet utgörs av fem mappar i en unik samling om Jubileumsutställningen som förvaras i Göteborgs Universitetsbibliotek (UB). Hela samlingen består av 69 mappar pressklipp, där varje mapp innehåller drygt 200 sidor. Uppskattningsvis innehåller samlingen totalt mellan 40–50 000 artiklar. Materialet är idag mycket skört, svårhanterligt och delar av det har börjat falla sönder. Pilotprojektet Jubileumsarkivet inleder därför även en kultur-, social-, lokal-, språk-, medie-, och ekonomhistorisk gärning som räddar en unik samling för framtida forskning, undervisning och tillgängliggörande.

Länk till Jubileumsarkivet i Korp.

 

Project duration

Project members

Funding

  • Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga med flera ändamål (21008)

Project type

  • Research project
  • Externally funded

Umbrella project

No