Skip to main content

Finland Swedish: Ålandstidningen 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Ålandstidningen är en regional svenskspråkig dagstidning på Åland. Tidningen har grundades 1891 och utkommer sex dagar i veckan.

File Size Modified Licence
stats_AT2012.txt
Word statistics: Information (CSV)
5.19 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 80,481
Tokens: 1,180,214

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se