Menu

Ålandstidningen 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandÅlandstidningen (http://www.alandstidningen.ax/) är en regional svenskspråkig dagstidning på Åland. Tidningen har grundades 1891 och utkommer sex dagar i veckan.