Skip to main content

Ålandstidningen 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Ålandstidningen (http://www.alandstidningen.ax/) är en regional svenskspråkig dagstidning på Åland. Tidningen har grundades 1891 och utkommer sex dagar i veckan.

File Size Modified Licence
stats_AT2012.txt
token frequencies (CSV)
5.19 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Tokens: 1,180,214
Sentences: 80,481

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se