Skip to main content

Finland Swedish

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
Den här samlingen innehåller moderna finlandsvenska texter och ingår i språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Resources in this collection

Type

  • Lexicon
  • Corpus

Language

Swedish

Storlek

Resources: 56

Contact

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se