Skip to main content

Finland Swedish

Citation

Språkbanken Text. Finland Swedish [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/va1h-sy31
Additional ways to cite the dataset.
Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
Den här samlingen innehåller moderna finlandssvenska texter och ingår i språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Resources in this collection

Type

  • Corpus
  • Collection

Language

Swedish

Size

Resources: 56

Contact

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se