Menu

Children's literature 2000s

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen innehåller barnlitteratur utgiven av förlagen Fontana Media, Författarnas andelslag, Förlaget Scriptum, Skattkistan samt av Staden Jakobstad. Författarna till verken är finlandssvenska. Observera att samlingen är liten och att den främst innehåller verk som är utgivna under 2005-2012.

Dessa verk ingår i samlingen:

  • Jims värld (berättelseserie), Fontell Mats, 2011
  • Arla och moster My, Storgårds Birgitta Maria, 2012
  • Anita Andersson, Stürmer Wava, 1988
  • Johan Ludvig. Jakobstadspojken som blev nationalskald, Stürmer Wava, 2002
  • Ellens annorlunda fest, Vikström-Jokela Monica, 2010
  • Ellens annorlunda resa, Vikström-Jokela Monica, 2005
  • Ellens annorlunda tävling, Vikström-Jokela Monica, 2006
  • Morris, Leia och papporna, Vikström-Jokela Monica, 2009
  • Morris och Leia, Vikström-Jokela Monica, 2008

Summary

Resource typeCorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens191,406
Sentences19,059