Skip to main content

DN 1987

Dagens Nyheter 1987

Korpusen består av ett antal artiklar ur Dagens Nyheter som insamlades under fjortondagars­perioder i februari, maj, augusti och november 1987. Materialet omfattar c:a 4,3 miljoner löpande ord och levererades som magnetband. Syftet var att komplettera föregångarna Press 65 och Press 76 efter ytterligare ett elvaårsintervall. (Den tekniska utvecklingen möjliggjorde småningom tätare insamlingar, varför elvaårsintervallen frångicks.)

I konkordansen identifieras raderna med en fembokstavsförkortning, av vilken de två första bokstäverna anger tidningen och de tre senare avdelning, enligt tidningens egen klassifikation: sålunda DnSPO (Dagens Nyheter, sportsidorna). De c:a tjugo avdelningarna, med förklaringar, finns listade nedan i en för modernare (fr. -87) tidningsmaterial gemensam förteckning.

Jerker Järborg

File Storlek Modified Licence
dn1987.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus
137.38 MB 2022-12-13 CC BY 4.0
attribution
stats_dn1987.csv
token frequencies (CSV)
18.12 MB 2022-12-14 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Tokens

5,129,248

Sentences

359,878

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se