Hoppa till huvudinnehåll

DN 1987

Datacitering

Språkbanken Text. (2022-12-13). DN 1987 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/v6g0-dh08
Ytterligare sätt att citera datamängden.
Dagens Nyheter 1987

Korpusen består av ett antal artiklar ur Dagens Nyheter som insamlades under fjortondagars­perioder i februari, maj, augusti och november 1987. Materialet omfattar c:a 4,3 miljoner löpande ord och levererades som magnetband. Syftet var att komplettera föregångarna Press 65 och Press 76 efter ytterligare ett elvaårsintervall. (Den tekniska utvecklingen möjliggjorde småningom tätare insamlingar, varför elvaårsintervallen frångicks.)

I konkordansen identifieras raderna med en fembokstavsförkortning, av vilken de två första bokstäverna anger tidningen och de tre senare avdelning, enligt tidningens egen klassifikation: sålunda DnSPO (Dagens Nyheter, sportsidorna). De c:a tjugo avdelningarna, med förklaringar, finns listade nedan i en för modernare (fr. -87) tidningsmaterial gemensam förteckning.

Jerker Järborg

Fil Storlek Modifierad Licens
dn1987.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus Information (XML)
137.38 MB 2022-12-13 CC BY 4.0
attribution
stats_dn1987.csv
Ordstatistik: Information (CSV)
18.12 MB 2022-12-14 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 359 878
Token: 5 129 248

Updaterad

2022-12-13

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se