Skip to main content

Forum för ekonomi och teknik 2007–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Forum för ekonomi och teknik (http://www.forummag.fi) är Finlands enda svenskspråkiga affärsmagasin och ger sina läsare information om näringsliv, ledarskap och teknologi. Tidskriften grundades 1967 och utkommer med elva nummer per år.

Summary

Resource type Corpus
Language
Swedish
Tokens 830,111
Sentences 49,949

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)