Skip to main content

Old Finland Swedish: Protokoll vid lantdagen i Borgå år 1809

Citation

Språkbanken Text. (2017-06-18). Old Finland Swedish: Protokoll vid lantdagen i Borgå år 1809 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/g63n-tb40
Additional ways to cite the dataset.
Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

References

File Size Modified Licence
stats_FSBMYNDIGHET1800TAL.txt
Word statistics: Information (CSV)
1.77 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Old Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 23,188
Tokens: 472,093

Updated

2017-06-18

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se