Skip to main content

Old Finland Swedish

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
Den här samlingen innehåller äldre finlandssvenska texter och ingår i språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

References

Resources in this collection

Type

  • Corpus
  • Collection

Language

Swedish

Size

Resources: 42

Contact

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se