Menu

Non-fiction 2006-2013

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen innehåller sakprosa utgiven av förlagen Artos förlag, Fontana Media, Förlaget Scriptum, Gidlunds förlag, Svenska litteratursällskapet i Finland, Söderströms förlag, Tankesmedjan Magma samt av Åbo Akademi. Författarna till verken är finlandssvenska.

Dessa verk ingår i samlingen:

 • "Enligt vårt förmenande", Ahlberg, Brandt, Djupsjöbacka, Häyry, Jakobsson, Norrback, Öling, 2012
 • Affärer eller business?, Barner-Rasmussen Wilhelm, 2011
 • Enligt lika grunder (Magma-studie), Björkstrand Gustav, 2012
 • Via svenskan, Creutz Karin, Helander Mika, 2012
 • Den obligatoriska svenskan i Finland, Geber Erik, 2010
 • 10115 Berlin, Forsgård Nils Erik, 2005
 • Heartlands. Anteckningar från en resa genom USA, Forsgård Nils Erik, 2008
 • Om kristet motstånd, Hagman Patrik, 2011
 • Efter folkkyrkan, Hagman Patrik, 2013
 • En- eller tvåspråkiga lösningar, Henriksson Linnéa, 2011
 • Finlands okända historia, Holmén Janne, 2009
 • Svenskan på plats, Höckerstedt Leif, 2010
 • Kommunreformens konsekvenser för församlingarna, Klemets Bengt, 2010
 • På drömmarnas marknad. Ikoner, fantasibilder och klichéer i populärkulturen, Klinkmann Sven-Erik, 2006
 • Från Wantons till Wild Force. Nya sound i en gränsstad, Klinkmann Sven-Erik, 2010
 • I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land. En resa genom det svenska i Finland, Klinkmann Sven-Erik, 2011
 • Från Lexå till Glitterscenen, Korsström Tuva, 2013
 • På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten, Kovero Camilla, 2012
 • Den entusiastiske ingenjören Professor Lennart Forsens historia, Lindfors Lars-Eric, 2007
 • Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter, Meinander Henrik, 2006
 • Kekkografi och andra historiska spånor, Meinander Henrik, 2008
 • Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap, Meinander Henrik, 2009
 • Det sammanhållande kittet, Moring Tom, Godenhjelm Sebastian, 2010
 • Svenskans ställning i metropolen, Mustajoki Marianne, 2009
 • Svenskan på offensiven eller på intensiven, Myntti Kenneth, 2010
 • Överlevnadsstrategier för minoritetsmedier, Olkinuora Hannu, Ingves Marit, Markelin Lia, 2012
 • Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser, Saarela Jan, 2011
 • Varför irriterar finlandssvenskar?, Saukkonen Pasi (Johanna Westman), 2011
 • Borgå 1809. Ceremoni och fest, Tandefelt Henrika, 2009
 • Sarvlax. Hemgårdshistoria under 600 år, Tandefelt Henrika (red.), 2010
 • Svenskans ställning i Finland, Tankesmedjan Magma, 2008
 • Det svenska i Finland 2030, Tankesmedjan Magma, 2010
 • Religionens återkomst, Tankesmedjan Magma, 2010
 • Folkkyrka i en postmodern tid. Tjänsteproducent i välfärdssamhället eller engagerande gemenskap?, Vikström Björn, 2008
 • Språket på agendan i metropolen, Westman Johanna, 2011

Summary

Resource typeCorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens1,761,650
Sentences96,238